HEMEN BAŞVUR Adli Bilişim Eğitimi Kursu | Tecrübe Eğitim Kurumları

Adli Bilişim Eğitimi Kursu

Tecrübe Eğitim Kurumları Adli Bilişim Eğitimi Kursu

28.03.2020       861      


Adli Bilişim Eğitimi Kursu

ADLİ BİLİŞİM EĞİTİMİ
BİLİŞİM DANIŞMANI OLUN

YENİ İŞ FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN

EĞİTMENLER: 

Halim Altınışık - Strateji ve Güvenlik Uzmanı

Musa Akan - Otomasyon Sistem Yöneticisi-Bilişim Hukuk Uzmanı

UZAKTAN EĞİTİM

BELGE : ULUSLARARASI ONAYLI

 

     Değişen dünyanın bize sunduğu en önemli nimetlerden biri de teknoloji. İnternet çağında herkesin online ve erişilebilir olma isteği, siber platformlardan kurdukları iletişim ve geleneksel yaşam deneyimlerinin yerini alan dijital süreç; günlük yaşamdaki güvenlik terimine de yepyeni bir boyut kazandırmış durumda. Hemen her bilginin saklanabildiği ve kimi zaman da güvenlik açığı oluşturduğu bu sanal dünyada, güvenliği sağlayan birçok birim arasında günümüzde Adli Bilişim adı da sıkça duyulmakta. Çevrimiçi her alandan bilgilerin toplanmasını, bilgisayar sistemlerinin denetlenmesini, değerlendirilmesini, dijital her alandan raporlar hazırlanıp saklanmasını sağlayan bu bilim dalı; hukuki süreçlerin önemli bir basamağını oluşturmakta. Pek çok soruşturma ve kovuşturma sürecinde, olaya ilişkin görüntülerin, videoların, metinlerin ve benzeri dijital verilerin paylaşımlarının analizini mümkün kılan Adli Bilişim; tanıkların ve sanıklar tüm bu verileri mahkemeye sunabilmesini sağlamakta. Adli süreçte delil niteliği taşıyan tüm bu sanal verilerin incelenmesi ile pek çok bilişim suçunun ispatı da kolaylıkla sağlanmakta. 

     Özellikle siber güvenlik konusu ile oldukça yakın bir ilişkisi bulunan Adli Bilişim, suçların araştırılıp tespit edilmesinde en önemli deliller arasında bulunan sayısal dataların ortaya çıkarılmasında da oldukça önemli. Bu alanda kariyer yapmak isteyen kişiler için detaylı bir programa sahip olan Adli Bilişim Eğitimi ise katılımcılarına dijital veri tabanlarında yaşanan güvenlik sorunları, bu sorunların tespiti ve hukuki sürecin yönetilmesine dair uzmanlık derecesinde bilgiler vermekte. Eğitimin sonunda, adli bilimler kategorisi içerisinde yer alan bu alanda adalet sürecine hizmet edebilecek donanıma ulaşacak katılımcılar; yargı organlarına destek olmanın yanı sıra birçok kişi ve kurumla da çalışabilecek. Alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlanan ve sunulan bu uzaktan eğitim süresince siber güvenlik, bilişim hukuku, yazılımlar, adli bilişim teknolojisi, veri inceleme, taşınabilir bellek kopyalama, data oluşturma, saklama ve silme, şifreleme ve şifre çözümü, gizlenmiş dosyaların bulunması, veri kurtarma, iyileştirme ve değerlendirme,  ağ incelemesi, imaj alma, elektronik keşif, Hash Algoritmaları ve benzeri konularda detaylı bilgi sahibi olacak öğrenciler; eğitimin sonunda uluslararası geçerliliği olan bir belge almaya hak kazanacak. 

     Adli Bilişim Eğitimi günümüz büyük firmaları, holdingleri, kurum ve kuruluşlarının da dikkatini çekmiş durumda. Yetkisiz erişim kontrolü, veri depolanması ve şifrelenmesi, yazılım güvenliği gibi konuların kontrolü ve yönetimi için Adli Bilişim Uzmanlarına ihtiyaç duyan veya çalışanlarına bu eğitimi almaları adına fırsatlar sunan firmalar, artan rekabet ortamında dijital güvenliklerini bu yolla sağlayabileceklerinin bilincine de ulaşmış durumda. Bu açıdan bakıldığında oldukça geniş bir çalışma alanına sahip olan Adli Bilişim Uzmanları, yalnız dijital suçlar hakkında değil, geleneksel suçlar hakkında delil tespit etme, toplama, değerlendirme ve raporlandırma konusunda da yetkili.

     Adli Bilişim Uzmanı adaylarının yanı sıra denetçilerin, bilgi güvenliği uzmanlarının, kolluk kuvvetlerinin, siber olaylara müdahaleden sorumlu kişilerin, IT yöneticilerinin, soruşturmacıların, bilgisayar ve telefon ile ilgili teknik servis veya danışma hizmeti veren kişilerin, risk analizi ve kayıp önleme uzmanlarının, akademisyenlerin, müfettişlerin, avukatların, hukuk müşavirlerinin, alanda kariyer yapmak isteyen öğrencilerin ve elbette ki bilişim suçlarına ilgi duyan herkesin katılabileceği bu eğitim; en zorlu dijital güvenlik sorunlarıyla başa çıkmak için bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen herkesi, en kapsamlı bilgilerle donatılmış bir profesyonele dönüştürmeyi amaçlamakta.

Bu bağlamda oluşturulan eğitim programı ile her bir katılımcı için aşağıda belirtilen kazanımların sağlanması amaçlanmıştır.

 • Temel adli bilişim düşüncesinin kazandırılması

 • İyi derecede bilgisayar ve ağ bilgisi edinmesi

 • Adli bilişim incelemelerinde kullanılan yöntemlerin, yazılımların ve donanımların teorik ve uygulamalı olarak öğrenilmesi

 • Suç odaklarının internet, GSM altyapılarını kullanarak hangi yöntemlerle, nasıl suç işledikleri, izlerini nasıl sildiklerinin aktarılması

 • Bilişim suçları ve işlenme biçimleri, bilişim sistemlerinin donanımsal ve yazılımsal güvenliğinin hızlı ve etkin bir şekilde önlemlerinin alınmasını sağlayacak bilgi ve deneyimi kazandırılması

 • Adli Bilişim Hukuku hakkında bilgi edinmek, ilke ve mevzuatları gerek teorik gerekse pratik açıdan değerlendirilmesi

 • Yasal sorumlulukları, ceza hukukunu ve kişisel verilerle ilgili yasal düzenlemelerin öğrenilmesi

 • Günümüz bilişim dünyasının en önemli bileşeni sayılabilecek bilgisayar ve GSM ağlarının çalışma mantığının öğrenilmesi

 • Bilgisayar ağları kullanılarak işlenen suçlarda olay analizi, delil toplama, iz sürme, delil karartma gibi süreçlerin teknik ayrıntılarıyla gösterilmesi

 • İyi derecede uygulama becerisine sahip olarak iş yaşantısına kolay uyum sağlaması hedeflenmiştir. 

 

Eğitim Programından Kimler Yararlanabilir?

 • Adli Bilişim uzman adayları,

 • Adli müdahalelerde bulunacak kolluk kuvvetleri

 • Siber olaylara müdahale personeli,

 • Bilgi Güvenliği uzmanları ve yöneticileri,

 • Adli Bilişim alanında bilirkişi ve uzman mütalaası raporu hazırlayanlar,

 • IT yöneticileri,

 • Denetçiler,

 • Uyum yöneticileri ve personelleri,

 • Akademisyenler

 • Teftiş kurulu üyeleri,

 • Soruşturmacılar,

 • Müfettişler,

 • Bilgisayar ve Telefon Teknik Servisi Çalışanları

 • Suiistimal inceleme uzmanları,

 • Risk analiz uzmanları,

 • Kayıp önleme uzmanları,

 • Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar

 • Öğrenciler,

 • Bilişim Suçları ve Adli Bilişime ilgi duyanlar.

 

Eğitim İçeriği:

 1. Adli Bilişim

 • Adli Bilişim Eğitim programının Amacı

 • Bilişim ve Bilişim Suçları

  • Bilişim ve Bilişim Suç Kavramı

  • Bilişim Suçlarının Sınıflandırılması

  • Siber Zorbalık Nedir?

 • Adli Bilişimde Kullanılan Terimler

  • Hash Değeri

  • MD-5 ve SHA-1

  • Wipe

  • Üst Veri

  • Uçucu Veri

  • Unallocated alan

  • Çerezler(Cookies)

  • HPA ve DCO

 • Adli Bilişime Genel Bakış

  • Adli Bilişim Biliminin Cevap Aradığı Sorular

  • Adli Bilişim Kavramı

  • Adli Bilişimin Amacı

  • Adli Bilişim İnceleme Konuları

  • Adli Bilişim Disiplininin Çalışma Ana Konuları

 • Adli Bilişim Türleri

 • Adli Bilişim Süreçleri

 • Adli Bilişim Aşamaları

  • Ön inceleme ve olay yeri tespiti

  • Delil toplama

  • İnceleme

  • Analiz

  • Raporlama

 • Adli Bilişimin Faydaları

 • Anti Forensics ve Teknikleri

 

Adli Bilişimde Dijital Deliller

 • Adli Bilişimde Delillerin Rolü

 • Dijital Delil Kavramı

 • E-Delil Nitelikleri Nelerdir?

 • Dijital Delil Ortamları

 • Dijital Delillerin Toplanması

 • Dijital Delillerin Toplanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Adli Bilişimde Elektronik Delillerin İncelenmesi

 • Adli Bilişim İnceleme Yöntemleri

 • Olay yerinde sık karşılaşılan dijital deliller

 • Dijital deliller açısından olay yeri incelemesi

 • Dijital delillerin Analizi

 • E-deliller ile Klasik Delillerin Karşılaştırılması

 

Adli Bilişimde İmaj Alma

 • İmaj Alma Nedir?

 • İmaj Alma ve Dosya Kopyalama Farkı

 • Adli Bilişim Standartlarına Göre İmaj  Alma İşlemi

 • Yazılımsal İmaj Alma Çözümleri

 • Donanımsal İmaj Alma Çözümleri

 

Adli Bilişim Uygulamalarında Hukuki Süreç

 • Mevzuatımızda Adli Bilişim

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 • Hukuki Açıdan Adli Bilişim

 • İlgili Kanun Maddeleri ve İçerikleri

Tecrübe Eğitim Kurumları Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı

 Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur ve bu doğ...

Devamını Oku →

İlgili Yazılar

0312 230 12 13

HEMEN FORMU DOLDURUN

Fiyatlar ve kurslarımız hakkında detaylı bilgi sahibi olun.