HEMEN BAŞVUR BioEnerji, Reiki ve Diğer Enerjiler | Tecrübe Eğitim Kurumları

BioEnerji, Reiki ve Diğer Enerjiler


15.07.2020       869      


BioEnerji, Reiki ve Diğer Enerjiler

Dünyanın ve dünya içerisindeki yaşamın temelinde enerjiler yer alır. Doğa, hayvanlar, bitkiler, insanlar, kısaca yaşayan tüm canlılar birer enerjiden oluşmuş durumdadır. Bu enerjinin gücü hem yaşam kalitesini hem de beden sağlığını arttırması açısından oldukça önemlidir. Kimi zaman içerisinde varlığımızı sürdürdüğümüz madde dünyasının etken olduğu bir takım olumsuz kalıplar, travmalar, negatif deneyimler ve duygusal çöküntüler, hastalıklar, krizler ya da benzer nedenler ile ihtiyaç duyduğumuz yüksek beden enerjimizde azalmalar meydana gelmektedir. Günümüzde her türlü olumsuz durumu pozitife dönüştürmek ve kendi bedenimiz başta olmak üzere çevremizin ve hatta dünyamızın enerjisini yükseltebilmek adına birtakım öğretilerden söz etmek mümkündür. Bioenerji, Reiki, Ra-Sheeba, Kundalini Reiki, Karuna, Piramit ve benzerleri gibi isimlerle adlandırılan bu enerjiler ile titreşim frekansları yükseltilebilmekte ve daha pozitif bir hayatın temeli atılabilmektedir.

 

Tam da bu noktada dikkat çeken ve aslında bilimsel varlığı çok eski zamanlara dayanan Bioenerji; vücut sağlığının ve dengesinin korunması, tüm hücrelerin yeniden canlanması, beden içerisinde yer alan ve sinir sistemlerini birbirine bağlayan küçük elektromanyetik akımın düzenli çalışması, enerjinin beden içerisinde serbestçe dolaşması adına gerekli olan temelin sağlanması ve tüm bunların yanında duygusal, ruhsal ve çevresel açıdan pozitif bütünlüğün elde edilmesi adına kullanılmaktadır. Bununla birlikte bedenin fiziksel ve ruhsal iyileşme sistemini aktive etmeye yardımcı, oldukça güçlü bir anahtar olan Bioenerji; vücuttaki dengesizliklerin tespit edilmesinde, bu dengesizliklere neden olan tıkanıklıkların giderilmesinde ve bütünsel şifalandırmada da başarılı ve nitelikli sonuçlar vermektedir. Dinamik ve anlık bir şifalandırma tekniği olan Bioenerji, insanın özü ile bağlantısını sağlayan kozmik bir akış olarak da kabul edilmektedir. Bu akışın devamında ruh ve madde beden arasındaki denge sağlanırken; madde beden içerisinde kendi başına yer alan döngü de yeniden sağlığına kavuşturulur. Başta bağışıklık sisteminin onarılması ve diğer tüm fiziksel ya da duygusal hastalıkların pozitif yönde dönüştürülmesi amacı ile uygulanan Bioenerji ile en küçük hücreden başlayarak bütünün hayrına dek ulaşan, yapıcı bir şifa deneyimi gerçekleştirilebilir. Aksi halde hücresel ve duyusal dejenerasyonların yaşanabileceği tüm enerji noksanlıklarına karşı fayda sağlayan Bioenerji, azalan yaşam adaptasyonunun da yeniden canlandırılmasında yardımcı olur.

 

Vücudumuzun merkezi sisteminin en önemli parçası olan beynin de sağlıklı çalışması  adına iyileştirilmesi, onarılması ya da temizlenmesine olanak sağlayan bu enerji; özellikle zihin susturulması, düşünce ve buna bağlı olarak hayatın kontrolünün sağlanması, her seviye beden performansının arttırılması, içgüdüsel ve manevi uyanışın gerçekleştirilmesi, özün ve benliğin hatırlanması, psikolojik sistemlerin onarılması, minör veya majör hastalıkların tespiti ve hatta engellenmesi, travma ya da çatışmaların bıraktığı yerleşik yanıltıcı sezgi ve takıntıların iyileştirilmesi, aşırı duyarlılık veya uyuşukluk gibi sorunların çözülmesi ya da panik atak, düşük benlik, obsesyon, bağımlılık bozuklukları, hiperaktivite, kronik yorgunluk, depresyon ve anksiyete gibi yaşamı oldukça derinden ve negatif etkileyen hastalıkların giderilmesi amacıyla da uygulanmaktadır. Tarama yöntemi adı verilen bir teknik sayesinde ilgili rahatsızlığın bulunduğu ve sonrasında kişinin ve bütünün hayrına dönüştürüldüğü Bioenerji’de, yüzeyde görünen problemin kök nedenini anlamak ve hatta bu nedenin altında yatan negatif zihinsel kodları açığa çıkarmak da önemlidir. Beynin ve vücudun taşıdığı en büyük yükün bilinç ya da bilinçaltında tekrarlanan duygu ve düşünce kalıpları olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu süreçteki farkındalığın, temizliğin ve enerji yükseltiminin faydası bir kez daha anlaşılabilir. Ağrıyı azaltan, kan dolaşımını ve diğer tüm beden fonksiyonlarını dengeleyen, yaşam verimliliğini arttıran, doku yenilenmesine yardımcı olan ve tüm bunların yanında bedenin ve hayatın yeniden sevilmesini sağlayan Bioenerji, uygulama esnasında yalnızca düşünsel değil, fiziksel olarak da hissedilebilen bir enerji türüdür.

 

Bugün alternatif bir tıp dalı ya da tıp bilimine yardımcı bir uygulama olarak da kabul edilen Bioenerji, binlerce yıldır pek çok farklı ülkede tarihi ve bu tarihin şahitlerini şifalandıran da bir yöntemdir. Bir dizi spesifik el hareketi ile direkt bedene uygulanan bu enerjide terapist, hasta ve enerji arasındaki kanal görevini yerine getirmektedir. Diğer tüm enerji sistemleri gibi tamamen evrene ve ilahi düzene ait olan bu enerji; insan vücudunun nasıl çalıştığını, düzenin nasıl bozulduğunu ve de iyileşmenin nasıl sağlandığını birebir gösteren ve bununla birlikte temeli kuantum fiziğiyle de desteklenebilen kozmik bir enerjidir. Şifayı iletme görevini üstlenen ve bu süreçte tamamen objektif olma sorumluluğunu taşıyan tüm Bioenerji terapistleri, bu enerjinin esaslarının hayat enerjisine bağlı olduğunu da bilmektedir. Bioenerji sayesinde modu ve frekansı yükselen, kendisini daha iyi, daha mutlu ve aktif hisseden, kendisine ve yaşama yeniden bağlı olmayı ve saygı duymayı hatırlayan tüm danışanlar; yine bu enerji sayesinde fiziksel ve ruhsal açıdan daha güçlü olmaktadır.

 

En az Bioenerji kadar ünü yayılan ve aslında diğer tüm enerjilerin ilk basamağı olan Reiki ise evrensel bir yaşam enerjisidir. Bir diğer adıyla Usui Reiki olarak bilinen bu enerji ile fiziksel beden ve ruhsal beden enerjileri dengelenebilmekte; böylece maddi ve manevi pek çok sorunun üstesinden gelinebilmektedir. Oldukça eski bir geçmişi bulunan ve “elle şifa verme sanatı” olarak da açıklanabilen Reiki enerjisi, "Ruhsal Bilgelik Rehberliğinde Yaşam Gücü" ifadesiyle Tibetli Lamaların binlerce yıl öncesinden kullandığı Raku-Kei enerjisinin iyileştirme yöntemine verilen isimdir. 3 farklı aşaması ve en son Master düzeyi bulunan Reiki enerjisinin uygulayıcısı olmak için bir diğer Reiki Master’ından inisiyasyon almak gerekmektedir. Her bir aşamasında sembollerin kullanıldığı bu enerji ile bedenimizde var olan ve Çakra olarak adlandırılan enerji merkezlerinin dengelenmesi, yine enerji alanımız olarak bilinen “Aura”nın temizliği, kişi ve mekan temizlikleri, ağrıların giderilmesi, kanamaların durdurulması, yaraların daha hızlı iyileştirilmesi veya genel anlamda beden enerjisinin yükseltilmesi gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Kişilerin spritüal anlamda gelişmesi ve aydınlanması adına ihtiyaç duydukları tüm enerjilerin temelinde yer alan Reiki inisiyasyonlarının tamamlanmasının ardından sırası ile diğer tüm enerjilerin de uygulayıcısı olabilmek adına kişilere eğitim ve inisiyasyon verilebilmektedir.

 

Japonca sözlük anlamına baktığımızda evrensel olan ve her yerde, aynı formda bulunan anlamına gelen “Rei” ve güç, yaşam enerjisi anlamlarına gelen “Ki” sözcüklerinden türeyen bu enerji, ilk olarak 1900’lü yılların başında Japon Teolog Doktor Mikao Usui tarafından kullanılmıştır. Yalnızca bir Japon öğretisi olarak düşünülse de aslında her yerde, her zamanda, her coğrafyada, her kültürde ve uzmanları tarafından sistematik olarak teknikleri öğrenilen ve öğretilen bu enerjinin yine her yaştan insan tarafından uygulanabilmesi ve her yaştan insana, hatta hayvanlara ve doğaya aktarılabilmesi mümkündür. Entegretif bir terapi sistemi olarak açıklanabilecek Reiki, gelişmiş toplumlardaki modern tıbbın hızlı, kalıcı ve etkili çözümler üretmesine de destek olmaktadır. Bugün ülkemizde, Amerika’da, İngiltere’de, Japonya’da uygulanan; birçok Avrupa ülkesinde hastanelerde ve kliniklerde başvurulan ve hatta yine pek çok ülkede sağlık sigortası kapsamında yer alan “Reiki Enerjisi ile Şifalandırma Uygulamaları” ile önemli hastalıkların tedavi süreçlerine de destek sağlanmaktadır. Bireylerin kendi kendilerini tedavi etmesine ve bir ilk yardım uygulaması olarak kullanabilmesine de olanak sağlayan bu enerji; fiziksel şifalandırmanın yanı sıra ruhsal olarak farkındalığın artması, bakış açılarının değiştirilmesi, daha optimist bir kişiliğin oluşması, dünya düzeni ve olaylar hakkında daha gerçekçi düşünülmesi, nedenlerin daha çok sorgulanması, psikolojik rahatsızlıkların önüne geçilmesi, duygu durumlarının dengelenmesi, koşulsuz sevginin oluşturulması ve her şeyden önce kişinin kendisini gerçekten iyi hissetmesi gibi maddelerin de yaşam içerisinde var olmasına imkan tanımaktadır. Her ne sebeple olursa olsun bedenin bozulmuş enerjisini yeniden dengeleyen Reiki; bir gurunun, bir şeyhin ya da bir hocanın peşinden gitmek yerine kendi yolunuzu çizmenizi ve aydınlanma serüveninizi başlatmanızı da sağlar.

 

Bilinçli veya bilinçsiz olarak yapılan enerji çalma durumlarına karşı sizi koruyacak birçok yöntemin yer aldığı Bioenerji, Reiki ve Diğer Enerjiler eğitimlerinde; tanım, tarihçe, enerji aşamaları ve kullanım alanları, enerji koruma ve güçlendirme teknikleri, temel çakra bilgileri, çakra dengeleme ve temizlik yöntemleri, temel enerji aktarım pozisyonları, meditasyon, derin meditasyon ve Transandantal Meditasyon çalışmaları, Reiki’nin 5 prensibi, enerjilerin günlük yaşamda kullanımı, çalışma programları ve karma temizlikleri gibi konular hakkında bilgiler verilmektedir. Bu yoğun enerjiler ile hayatınız pozitif yönde değişmeye başladığında ise kendinizi daha sağlıklı, mutlu, iyimser, koşulsuz, sınırsız, özgüvenli, güçlü ve özel hissedersiniz. Tamamen güvenli olan bu enerjiler; rehberleriniz, özünüz ve kendiniz ile yeniden bağlantı kurmanıza ve kendinizi hatırlayıp, yeniden tanımanıza da yardımcı olmaktadır. Dünya üzerinde uygulayıcı sayısı giderek artan bu enerjilerden görülen faydalar ile bireysel olduğu kadar evrensel bir iyiliğin parçası olmak da mümkündür.

 

UZAKTAN EĞİTİM BAŞLIKLARI

 

 1. BİOENERJİ NEDİR?
 2. PSİŞİK KORUNMA NEDİR?
 3. BİLİMSEL AÇIDAN ENERJİ ŞİFASININ AÇIKLAMASI
 4. BİR ŞİFA TEKNİĞİ OLARAK BİOENERJİ
 5. BİOENERJİ TERAPİSİNİN BİLİMSEL GEÇMİŞİ
 6. BİOENERJİNİN YARARLARI
 7. BİOENERJİ İLE TEDAVİ EDİLEBİLECEK HASTALIKLAR
 8. HOLİSTİK BİOENERJİ
 9. BİOENERJİNİN DENGELENMESİ
 10. BİOENERJİ İLE POZİTİF KALMAK
 11. MANYETİK ALANDA BİOENERJİ ÇALIŞMASI
 12. BİOENERJİ UYGULAYICISI OLMAK
 13. AURANIN TANIMI
 14. AURANIN TEMİZLENMESİ
 15. AURANIN İÇERİSİNDE BULUNAN ENERJİ BEDENLERİNİN TEMİZLENMESİ
 16. ÇAKRA NEDİR?
 17. ÇAKRALARIN AÇILMASI VE DENGELENMESİ
 18. MEDİTASYON NEDİR?
 19. NASIL MEDİTASYON YAPILIR?
 20. TRANSANDANTAL MEDİTASYON NEDİR?
 21. REİKİ NEDİR?
 22. REİKİ SEANSLARI NASIL YAPILIR?
 23. HASTALIKLARIN RUHSAL NEDENLERİ VE ENERJİ ÇALIŞMALARI
 24. REİKİ İLE BÖLGESEL ŞİFALANDIRMA
 25. DÜŞÜNCE VE DUYGULAR NASIL KONTROL EDİLİR?
 26. DUYGUSAL BLOKAJLARIN ŞİFALANDIRILMASI
 27. GEÇMİŞ YAŞAM DENEYİMLERİ VE ŞİFALANDIRMA BOYUTU
 28. TRAVMALAR ÜZERİNDE ENERJİ ÇALIŞMASI
 29. ENERJİYİ KORUMA VE DENGEDE KALMA
 30. NEGATİF DUYGU BLOKAJLARININ ŞİFALANDIRILMASI
 31. KRİSTALLERİN REİKİ ENERJİSİ İLE PROGRAMLANMASI
 32. KORKU, KAYGI VE STRES GİBİ DUYGULARDAN REİKİ İLE ARINMA
 33. MADDE ENERJİSİNİ, ENERJİ İLE AKTİFLEŞTİRME
 34. BOLLUK VE BEREKET KONULARINDAKİ BLOKAJLARIN ŞİFALANDIRILMASI
 35. ENERJİ İLE SAĞLIKLI İLİŞKİLER KURMA YÖNTEMLERİ
 36. ENERJİ VE TELEPATİ
 37. DUYGUSAL ŞİFALANDIRMA VE ENERJİLER
 38. REİKİ ENERJİSİNİN AŞAMALARI
 39. REİKİ ENERJİSİNİN UYGULAMA ALANLARI
 40. REİKİ ENERJİSİ İLE ALAN TEMİZLİĞİ
 41. REİKİ 1 ENERJİSİ TANIMI
 42. REİKİ 1 ENERJİSİNİN UYGULAMA ALANLARI
 43. REİKİ 1 ENERJİSİ UYGULAYICISI OLMAK
 44. REİKİ 2 ENERJİSİ VE SEMBOLLERİNİN TANIMI
 45. REİKİ 2 ENERJİSİNİN UYGULAMA ALANLARI
 46. REİKİ 2 ENERJİSİ UYGULAYICISI OLMAK
 47. REİKİ 3 ENERJİSİ VE SEMBOLLERİNİN TANIMI
 48. REİKİ 3 ENERJİSİNİN UYGULAMA ALANLARI
 49. REİKİ 3 ENERJİSİ UYGULAYICISI OLMAK
 50. REİKİ MASTER ENERJİSİ
 51. REİKİ MASTER ENERJİSİNİN UYGULAMA ALANLARI
 52. REİKİ MASTER ENERJİSİ UYGULAYICISI OLMAK

 

 

 

ENERJİ UZMANI

NUR TUNÇEL ÖZGEÇMİŞ

 

Astral Boyut Enerji Terapisti ve Uygulayıcısı Nur Tunçel, 04.08.1955 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Enerjiler ile uğraşmaya çok küçük yaşlarda başlayan ünlü terapist; istihare, enerjiler, Tanrısal mesajlar, taşlar ve benzeri birçok farklı alanda çeşitli özelliklere sahip aile üyeleri tarafından yetiştirildi. Sonrasında konu ile ilgili daha profesyonel eğitimler almaya başlayan Nur Tunçel, bu süreçte içerisinde bulunduğumuz dünyanın dışındaki yaşam formları ile ilgilenmeye ve boyutlar arası enerji geçişleri ile şifanın fiziksel ve ruhsal bedene ne gibi faydaları olacağına dair bilgilere hakim olmaya başladı.

Uzmanlık anlamında bu yoldaki ilk adımını Dr. Bedri Ruhselman'ın öğretileri ile atan Tunçel, işe kendi bedenini şifalandırarak başladı. İlk eğitimi olan Transandantal Meditasyon'u; tekniği geliştirmesi ve dünya çapında yayması ile bilinen Hint Guru Maharishi Mahesh Yogi'nin Türkiye'deki yetkili eğitmeni Remil Hoca'dan aldı. Yaklaşık 1 yıl kadar süren çalışmalarının ardından, Hindistan Oneness Üniversitesi kurucusu Sri Bhagavan'ın öğretisi olan Deeksha eğitimini aldı. Bunu takip eden süreçte; Bioenerji, Reiki, EMF, Ra-Sheeba, Karuna, EFT, Füzyon, Piramit, Kundalini Reiki, ThetaHealing, Anka, Access Bars, Pranik Şifa ve Sim Nefesleri eğitimlerini alarak, beden frekansını yükseltti. Tüm bu eğitimlerin ve düzenli meditasyonların ardından 1999 yılında ilk Astral Seyahatini gerçekleştiren terapist; halen daha Astral boyut şifalandırması yapmakta ve tüm bu enerjilerin eğitimlerini vermektedir. İnsanların enerji blokajlarını açarak, ruhen ve fiziken daha sağlıklı olmaları adına destek veren Nur Tunçel; koşulsuz sevgi, gerçeklik, içsel yolculuk ve aydınlanma konularında da danışanlarına rehberlik yapmaktadır.

Uzaktan Eğitimde Bilgisayar Eğitimlerinin Önemi

Bilgisayar olmazsa olmazlarımızdan birisi haline geldi ve neredeyse artık her eve girdi diyebiliriz. Teknolojinin gelişmesiyle de bilgisayar aracıl...

Devamını Oku →

İlgili Yazılar

0312 230 12 13

HEMEN FORMU DOLDURUN

Fiyatlar ve kurslarımız hakkında detaylı bilgi sahibi olun.