HEMEN BAŞVUR Türkiye'nin Uzaktan Eğitim Merkezi | Tecrübe Eğitim Kurumları

Türkiye'nin Uzaktan Eğitim Merkezi

Tecrübe Eğitim Kurumları Türkiye'nin Uzaktan Eğitim Merkezi

11.04.2020       673      


Türkiye'nin Uzaktan Eğitim Merkezi

Adli Bilişim Kursu


Bilgisayar sistemleri ve dijital vasıflı tüm materyaller üzerinden bilgi toplanıp incelenerek derlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması ve saklanmasını sağlayan bilim dalına adli bilişim adı verilmektedir. Bu konuda uzmanlaşmak isteyen kişilerin ise mutlaka eğitim alması, bu alanda uzmanlaşarak bir yeti kazanması gerekir.

 


Aile Danışmanlığı Kursu


Aile danışmanlığı kursu, ailelere yardımcı olma temelli bir eğitimi içermektedir. Daha da açmak gerekir ise bu sistem; ailelerin yaşadıkları sorunları tespit eden ve bu sorunlar çerçevesinde çözümü için yöntemler geliştiren bir danışmanlık sistemidir. (baslik) Örneğin bozulmuş aile sistemini onarmaya yönelik önlemler alan ve aldıkları önlemleri aileler üzerinde uygulamaya koyan aile danışmanlığında aile birey veya çiftlere özel müdahale teknik ve stratejiler bulunur. Tecrübe eğitim tarafından sizlere sunulan aile danışmanlığı kursu, kursiyerlerine bu konuda bilgi vermeyi ve bu özel yeti ile yetkilere sahip olunmasını amaçlar.

 

Arıcılık Kursu


Devletin verdiği teşvikler, genç çiftçi hareketi gibi pek çok oluşumun ardından arıcılık son derece popüler bir meslek haline gelmiştir. Arıcılık kursu kursiyerlerine arıcılık hakkında bilgi vermenin dışında bu işi yapma bilgi ve becerisini sunmaktadır. (baslik) Arıcılık ile uğraşmak isteyen herkesin katılabileceği, herhangi bir yaş sınırı bulunmayan oldukça etkili bir eğitim programıdır.

 

Bilgisayar İşletmenlik Kursu

Bilgisayar işletmenlik kursu, bilgisayar kullanmayı ve bilgisayar programlarına hâkim olmak isteyen kişiler için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olarak sizlere sunduğumuz çok etkili ve kapsamlı bir eğitim programıdır.

 

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Bilgisayarlı muhasebe kursu, bir meslek sahibi olmak isteyenler, muhasebe eğitimini almış-almamış, kendini muhasebe alanında geliştirmek isteyen herkes için (baslik) Tecrübe Eğitim tarafından sunulan etkili ve yetkinlik kazandırıcı eğitim programıdır. (baslik) Bilgisayarlı Muhasebe Kursu eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamanız halinde çeşitli sektörlerde genel muhasebe ve ön muhasebe elemanı olarak çalışmanız mümkündür.  

 

Çağrı Merkezi Eğitimi Kursu


Çağrı merkezi eğitimi kursu, çağrı merkezi alanında çalışmak isteyen kişiler için verilen kapsamlı ve etkili bir eğitimdir. (baslik) Tecrübe Eğitim, çağrı merkezi eğitimi kursu ile yetkin kişiler yetiştirmeyi amaç edinir.
Diksiyon-Etkili Konuşma Kursu
Herkes konuşur ancak herkes doğru konuşamaz. Konuşurken nefesi doğru kullanma, sözcükleri doğru ve etkili telaffuz etme, jest ve mimik kullanımı gibi içeriklere sahip diksiyon- etkili konuşma kursu daha akıcı, renkli, anlaşılır, özgüvenli ve etkileyici konuşmayı amaç edinen kişiler için verilen eğitimimizdir. Bu kurs ile sunum ve hitabet becerisini geliştirmek isteyen kişiler etkili bir diksiyona sahip olacaktır

 

Diş Hekimi Asistanlığı Kursu


Sağlık alanında nitelikli personele her zaman ihtiyaç duyulur. Pek çok işi yapmakla yükümlü olan bu personeller asistan olarak adlandırılır. (baslik) Diş hekimlerinin de asistana ihtiyaç duyması durumu bu asistanların belirli eğitimlere sahip olmasının zaruri olmasına neden olmuştur.  Bu nedenle diş hekimleri tarafından ihtiyaç duyulan asistanların eğitimleri diş hekimi asistanlığı kursu tarafından verilmektedir.

 

Emlak Danışmanlığı Kursu


İsteyen herkesin emlak danışmanı olmasını sağlayan emlak danışmanlığı kursu Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir eğitim programıdır. Tecrübe Eğitim’in uzaktan eğitim programı ile alabileceğiniz bu kurs sayesinde kendinize yeni bir meslek edinmeniz mümkündür. Ayrıca emlak sektöründe çalışıyorsanız bilgilerinizi tazelemek ve yetkinliğinizi arttırmanız için de bu eğitimi almanız tavsiye edilir.

 

Halkla İlişkiler Kursu

Bir işletme ya da bir kurumun kamu yararını esas alarak yürütmekte olduğu faaliyetlere halkla ilişkiler adı verilmektedir. Halkla ilişkiler şirketler için zorunlu bir departman olarak dikkat çekmekte, bu departman şirket ya da kurumun iletişim faaliyetlerini düzenli olarak yürütmektedir. Bir şirket ve kurum için son derece zaruri olan halkla ilişkiler departmanı, halkla ilişkiler uzmanlarına ihtiyaç duyar.

 

İnsan Kaynakları Kursu


Profesyonel iş yönetiminin en önemli ayağını insan kaynakları oluşturmaktadır. İnsan kaynakları, profesyonel iş dünyası içerisinde oldukça önemli bir basamak olarak kabul görür. Bir şirket ve kurum içerisinde gerekli olan insan kaynağının sağlanması, sağlanan bu kaynağın eksikliklerinin giderilmesi için çalışmalar yapan kişi de insan kaynakları uzmanıdır.(baslik)  Gerekli olan işe alım süreçleri, işe alınan kişilerin eğitimi, şirketteki yerinin ve görevlerinin planlanması, örgütlenmesi ve yönetilmesi gibi oldukça yoğun ve önemli görevleri bulunan insan kaynakları uzmanlarının da eğitimli ve donanımlı olması gerekir.
İşaret Dili Kursu
İşaret dili, işitme engelli bireylerin kendileri ve diğer bireylerle iletişim kurmasını sağlayan geliştirilmiş ve özel bir dildir. (baslik) İşaret dilinin her dilde farklı olduğu, kimi zaman bölgeler arasında bile farklılıklara sahip olduğu bilinir. Tecrübe Eğitim tarafından sizlere verilen işaret dili kursu daha çok global bir dile yoğunlaşmakta, işitme engelli her bireyle iletişim kurmanıza imkan tanımaktadır.
Kobi-Finans Danışmanlığı Kursu
Üniversite onaylı KOBİ-finans danışmanlığı kursu ile bu alanda uzman olmanız mümkündür. Sizlere KOBİ ve finans danışmanı olma imkânı sunan eğitimimiz her türlü banka kredisi, leasing, factoring, şahıs kredileri gibi pek çok alanda sizleri bilgilendirmeyi ve uzmanlaştırmayı hedefler.

 

Tıbbi Sekreterlik Kursu


Sağlık alanında nitelikli personele her zaman ihtiyaç duyulur. (baslik) Pek çok işi yapmakla yükümlü olan bu personellerden birisi de tıbbi sekreterlerdir. Hekimlerin, hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının sekretere ihtiyaç duyması durumu bu sekreterlerin belirli eğitimlere sahip olmasının zaruri olmasına neden olmuştur.  Bu nedenle sağlık kuruluşları tarafından ihtiyaç duyulan sekreterlerin eğitimleri tıbbi Sekreterlik kursu olarak verilmektedir. İki aylık eğitim ve 120 saatin sonunda alacağınız belge uluslararası geçerliliğe sahiptir.

 


Turizm ve Otelcilik Kursu


Turizm dünyanın dört bir yanında faal olmakla birlikte kendisini çağa adapte etmesi zaruri olan bir endüstri konumundadır ve çok güçlüdür. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde turizm ve otelcilik yerel ekonomiyi doğrudan etkileyen bir belirleyici konumundadır ki bu da turizmi mevcut endüstriler içerisinde oldukça önemli bir konuma getirmekte, turizm faaliyetlerinin kaliteli olması gerektiğini bir kez daha hatırlatmaktadır.

 

Yaşam Koçluğu Kursu


Yaşam koçluğu kursu, kaliteli ve uzman yaşam koçlarını topluma kazandırmayı hedefleyen, kapsamlı, eğitici ve geliştirici bir programdır. Kurs bitiminde başarılı olan kursiyerler uluslararası yaşam koçu sertifikasını almaya hak kazanarak bu alanda çalışabilmekte, kendilerine ve başkalarına fayda sunabilmektedir. 60 saatlik eğitim programı sonucunda sertifika almayan hak kazanan yaşam koçu; kişiyi, tarafsız, tamamen yargısız biçimde, iyi dinleyerek, onun ulaşmak istediği sonuçlara ulaşmasını destekleyecek yöntemler konusunda yetkinliğe sahip olacak bu yetkinlikler ile o yöntemleri kullanarak kişiye ait özel bilgilerle birlikte bir yol arkadaşı olacaktır.

 

Yazılım Uzmanlığı Kursu


Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yazılım pek çok parametreyi doğrudan etkileyen bir belirleyici konumundadır. Uluslararası onaylı, 2,5 ay süreli ve toplamda 400 saat olarak planlanan yazılım uzmanlığı kursu yazılım alanında bilgi edinmek isteyen, bu sektörde ve ilgili alanlarda çalışmak ve kariyer planlayan kişilere fayda sunmak amacıyla Tecrübe Eğitim tarafından verilmektedir. Kendini geliştirmek isteyen ya da yazılım alanında yeni bir kariyer planlayan kişiler ile birlikte bu alanda çalışan kişilerin çeşitli yetkinlere sahip olunması amaçlanır.

 

Yer Hostesliği Kursu


Üniversite onaylı yer hostesliği kursu 2 aylık, 80 saatlik bir eğitim programını kapsamaktadır. (baslik) Yer hostesliği hususunda bilgi edinmek isteyen, havacılık sektörüyle ilgili alanlarda çalışmak ve kariyer planlayan kişilere fayda sunmak amacıyla Tecrübe Eğitim tarafından verilmektedir. Kendini geliştirmek isteyen ya da yer hostesliği alanında yeni bir kariyer planlayan kişiler ile birlikte bu alanda çalışan kişilerin çeşitli yetkinlere sahip olması, üniversite onaylı bir sertifikaya sahip olması amaçlanır.

 

Yönetici Asistanlığı Eğitimi Kursu


Bir şirkette üst düzey yöneticilerin asistanlığını yönetici asistanları yapmaktadır. Yöneticilere idari destek sağlayan bu personelden pek çok konuda bilgili olması beklenir. Tecrübe Eğitim tarafından verilen yönetici asistanlığı eğitimi kursu yöneticileri asiste etme, ofis çalışmalarına katkı sağlama ve büro yönetimi faaliyetlerini koordine etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler yetiştirerek bu alana istihdam sağlar.

 

Yüz Okuma Eğitimi Kursu


İnsan ilişkilerinde iletişimin rolü yadsınamayacak kadar büyüktür. Ancak söz konusu bu iletişimin altında yatan pek çok şifre bulunur. (baslik) Beden tipolojisi, jest ve mimik okuma, karşımızdakinin gerçekten ne dediğini anlama vs. gibi yetilere sahip olmak için ise bir takım eğitimlerden geçmemiz gerekir. Yüz okuma adını verdiğimiz bu teknikte insanların yüzlerine bakarak, düşünce süreçlerini nasıl belirlediği, problemleri nasıl çözdüğü gibi konularda bilgi sahibi olmanız mümkündür. Bu insanlar arası iletişimi çok daha kuvvetli bir hale getirdiği gibi kariyer alanında da pek çok kapının açılması anlamına gelir. Yüz okuma eğitimi kursu ile iletişim kurma yöntemleriniz gelişecek ve pek çok faaliyette bulunacaksınız.

Tecrübe Eğitim Kurumları Bilgisayarlı Muhasebe Alanları Nelerdir?

Bilgisayarlı Muhasebe Alanları Nelerdir?

Bireysel veya kurumsal olarak muhasebe alanında fark yaratacak ve ileri seviyede kazanımlarınızın olacağı bilgilere sahip olacaksınız.

← Devamını Oku

İlgili Yazılar

0312 230 12 13

HEMEN FORMU DOLDURUN

Fiyatlar ve kurslarımız hakkında detaylı bilgi sahibi olun.