HEMEN BAŞVUR Uzaktan Eğitim Sürecinde Geçerli Motivasyon Teknikleri | Tecrübe Eğitim Kurumları

Uzaktan Eğitim Sürecinde Geçerli Motivasyon Teknikleri


16.07.2020       514      


Uzaktan Eğitim Sürecinde Geçerli Motivasyon Teknikleri

Bireyleri etkilemek ve bir amaç için harekete geçirmek adına iç ve dış etkenlerin sağladığı güdü olarak açıklanan motivasyon; istekleri, hedefleri, arzuları ve ihtiyaçları karşılama sürecinde hemen herkesin gereksinim duyduğu bir güç olarak da kabul edilmekte. Özellikle başarı istediğini tetiklemesi ile uzaktan eğitim programlarına katılım süresince sıkça dikkat çeken motivasyon; sağlıklı bir şekilde giderilen fiziksel ihtiyaçların hemen ardından duygusal tatmin, kişisel gelişim ve özgüven gibi diğer güçlü isteklerin karşılanması adına kişileri aktif olmaya davet eden önemli bir faktör. Temeli insan davranışlarının tetiklenmesi, bu davranışların yönlendirilmesi ve davranışların sürdürülmesi olarak üç ana maddede inşa edilebilen motivasyon; öğrenmeye hazırlık anından itibaren eğitimin sürdürülebilmesi adına öğrenciyi yeterli düzeyde hazır hale getirebilmekte. Kişileri öğrenmeye sevk ederken, aynı zamanda meraklarını ve heyecanlarını da canlı tutmalarına fayda sağlayan motivasyon ile online eğitimlerde kalıcılığı arttırmak da mümkün olmakta.

 

Bireylerin durağan konumundan vazgeçerek, uzaktan eğitime katılmalarını ve bu katılımın devamlılığını sağlayan motivasyonun; doğru ve etkili yönetilebilmesi adına geliştirici birtakım tekniklerden söz edilebilmekte. Motivasyon eksikliğinin derse katılım, konuya odaklanma, aktiviteleri gerçekleştirme, araştırma ve akılda tutma gibi basamakları tam anlamıyla negatif etkilediği düşünüldüğünde; bu tekniklerin önemi bir kez daha anlaşılmakta. Bunun yanı sıra öğrencinin katıldığı uzaktan eğitim programı boyunca başarılı olması; ancak yine bu süreçte gerekli motivasyonun sağlanamamış olması da bilginin kalıcı ve sürekli olmasını engellemekte. Eğitimi tasarlayan ve sunan profesyonellerin, katılımcılara soracakları bazı sorular; hedeflenen güdülenme için ilk adım niteliğini taşımakta. Programın katılımcı gözündeki değeri, programdan sağlanması hedeflenen fayda ve bunun önemi, program içeriğindeki konulardan en çok hangisine ilgi duyulduğu, öğrenme sürecinde ön görülen en belirgin problemin ne olduğu ve gerçekten bir uzaktan eğitim programına hazır olunup olunmadığı gibi sorulara verilecek cevaplar doğrultusunda; yine katılımcının öğrenme hızına yönelik sunulacak bir plan ile eğitimden en yüksek verimi almak oldukça muhtemel.

 

Online eğitimlerde motivasyonun istenilen düzeyde sağlanmasını etkileyen diğer unsurlar ise dikkat, uygunluk, tatmin ve güven. Öyle ki eğitimin alındığı kuruma karşı duyulan güven ve devamında gelişen özgüven, sunulan programın içeriğinin yeterli görülmesi ve bu sayede katılımcıyı tatmin etmesi, anlatılan konu ile öğrenilmek istenen bilgi arasındaki uyumun tutarlılığı ve öğrencinin dikkatinin, öğrenim sürecinin her anında sunulan bilgi ve egzersizler ile canlı tutulması da eğitim için tam anlamıyla motive olmuş kişilerin ortaya çıkmasını sağlamakta. Yine bu aşamada özellikle kişiye yepyeni bir kariyer fırsatının ya da mevcut kariyerinde yükselme şansının var olduğunun hatırlatılması, pozitif bir geribildirimin oluşmasına katkı sağlamakta. Uzman eğitmen ile katılımcının uyumu ve yüz yüze iletişimin mümkün olduğu ortamların varlığı da motivasyonu destekleyici etmenler olarak kabul edilmekte.

 

Eğitim süresince uygun ortamın sağlanması, yeterli kaynağın temin edilebilmesi, derse başlarken şaşırtıcı ve merak uyandırıcı girişlerin yapılması, etkili zaman yönetiminin gerçekleştirilmesi, ders süresince tıpkı örgün eğitimde olduğu gibi dikkat dağıtıcı tüm unsurların önlenmesi, doğru öğrenme biçiminin belirlenmesi, ulusal ve uluslararası geçerli sertifika desteği, eğitimin tablet, telefon ve taşınabilir bilgisayarlar aracılığı ile birlikte yapılabilmesinin sağladığı hareket imkanı ve bireysel olarak sunulan eğitimin yarattığı “özel olma” duygusu da uzaktan eğitim sürecine ait en temel motivasyon özellikleri arasında yerini almakta. Tecrübe Eğitim Kurumları’nın alanında lider eğitmenleri tarafından sunulan programlar süresince, öğrencileri en yüksek motivasyona ulaştırmaları ve sağlanan başarının ardından tüm katılımcıların almaya hak kazandıkları Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversite onaylı, uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar da bu kurumun başarısını bir kez daha gözler önüne sermekte. Siz de ilk günkü heyecanınızı asla yitirmeden, hedeflediğiniz öğrenimi gerçekleştirmek ve kariyer yolunuzda başarı sağlamak adına Tecrübe çatısı altında yerinizi alabilirsiniz.

Öğrenci Koçluğu Eğitimlerinde Kalıcı Öğrenmenin 5 Formülü

Öğrenme yeteneğine güvenmeyen, yeterli derecede motivasyona sahip olmayan ve kendisi için en etkili çalışma biçiminin farkına varamayan her öğrenci...

← Devamını Oku

Home Office Çalışırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Tüm dünyada uygulanan ve profesyonelliği tartışmasız kabul edilen Home Office çalışma sistemi, özellikle genç girişimcilerin sıkça tercih etmesi il...

Devamını Oku →

İlgili Yazılar

0312 230 12 13

HEMEN FORMU DOLDURUN

Fiyatlar ve kurslarımız hakkında detaylı bilgi sahibi olun.